Objekty ve stokové síti

V kanalizační síti se nachází spousta objektů. Každý z nich má svůj specifický úkol. Revizní šachta je vstupem do stoky. Vpust, které… Read more »